Introduktion

SERVICE TILL SKOLOR

Under våra första år har vi haft mycket kontakt med skolor och skolbibliotek. Många vill ha hjälp med litteraturförslag till skolungdomar. Hur kan man stimulera dem till att läsa på engelska?

Med tiden har vi byggt upp en hel del kunskap kring just detta. Delvis genom att vi hela tiden har kontakt med förlagen i England och USA och därigenom vet vad ungdomar där tycker om att läsa. Delvis genom att lyssna på lärare och skolbibliotekarier som provat något vi föreslagit och sedan kommit tillbaks för att berätta hur det fungerat. Men också mycket beroende på att vi har mycket skolungdom som kunder. Tröskeln till att börja läsa på engelska verkar vara lägre idag bland ungdomar än någonsin. Vi har 12-13-åringar som själva kommer in och köper och beställer böcker.

På detta sätt har vi idag en ganska god uppfattning om hur man får ungdomar att börja läsa på engelska. Nyckeln är att stimulera läsglädje. Och detta gör man ofta genom att välja ut böcker som talar till dagens ungdom på deras sätt, om deras värld, om deras problematik, frågor, intressen och glädjeämnen. Hör gärna av er till oss så delar vi med oss av våra erfarenheter. Sök gärna här i vår katalog på kring 40.000 titlar så finner ni säkert uppslag och idéer. (Adress, telefon och epost-adress hittar du nedan till vänster. Eller använd kontaktformuläret under menyvalet Contact till vänster.)

The Uppsala English Bookshop AB handlar redan idag med många skolor över hela landet. Förutom skönlitteratur på engelska har vi också ett stort urval av kassett-böcker, otextade videofilmer, faktaböcker samt referenslitteratur. Allt på engelska.

Välkommen!

Developed in cooperation with:

Multimediaambassaden, Mats Rytther