Nahal Ghanbari's picture

Nahal Ghanbari

Guest Blogger

Nahal Ghanbari studies children's and youth literature, and spends a lot of time reading fiction or watching TV-series, preferably of the fantastic kind. She resides in Uppsala and likes to be opinionated. You can also find her at www.owlandpussycat.se

Hantering av personuppgifter

Den här webbplatsen lagrar namn, epost adresser och andra personuppgifter. Detta görs:

  • För att hantera beställningar och kundförhålandet i bokhandeln. Läs mer om detta på sidan KÖPINFORMATION Villkor 
  • Om du anmält dig till något e-brev nyhetsbrev eller sändlista.
  • Har du anmält dig till bokklubben eller är anmält dig som medlem i någon annan av våra tilldragelserna eller förhandsbokning.
  • Vid olika tillfällen då du själv lämnar personuppgifter. Bland annat när du: skriver kommentarer.

I samband att webbplatsen för logg sparas även ip-adresser. Dessa loggar används vid felsökning och för statistik. Detta i syfte att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Kontakta The Uppsala English Bookshoop för personuppgiftsansvarig

Developed in cooperation with:

Multimediaambassaden, Mats Rytther