Skolbibliotek

 

Service till skolbibliotek!

Behöver ni utöka era hyllor med engelska böcker i biblioteket? Hör av er till oss med en ungefärlig uppskattning av den budget ni har och vilka nivåer på läsarna det rör sig om så komponerar vi ett personligt förslag till er. Konsultationen tar vi 1500:- för men denna summa dras av när vi leverar böckerna!

Vi handlar mycket med skolbibliotek runt om i landet och vet vad som fungerar för olika grupper. Dessutom läser vi mycket själva och står i direkt kontakt med de brittiska och amerikanska förlagen och får mycket tips den vägen. Varje år i mars besöker vi bokmässan i London där vi hämtar in ännu mera tips.

Så för ett modernt och relevant utbud av engelskspråkiga böcker till ert bibliotek – eposta oss bara på schools@bookshop.se!

Developed in cooperation with:

Multimediaambassaden, Mats Rytther